"Connecting your brand with people"

บริษัท เก้าสิบแปด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
759 อาคารแนปแลป ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 403
ถนนบรรทัดทอง (ถนนพระราม6) แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ 065-462-3661